Forn

Dimensions: 40x27x9 cm
Technique: ceramics

Description in Swedish

Sedan miljardtals år har världen ändrat form – från något primitivt till något levande och tänkande. Vår plats i universum har vad vi vet utvecklats ganska långt, medan andra platser precis påbörjat sin resa och övriga kanske hunnit komma längre.

Med gestaltningen försöker jag skildra hur vår värld formar, utvecklar och anpassar sig själv – hur någonting kan börja från stoft till att slutligen stå på egna ben. Vad är det som avgör att vissa utvecklas mer, medan andra stannar av? Vilken bakomliggande kraft är det som får universum att utvecklas framåt? Det finns en början, men finns det ett slut.